Polityka zwrotów

1. Zwrot zostanie dokonany w tej samej walucie i na ten sam rachunek i / lub kartę kredytową, z której środki zostały pierwotnie zdeponowane, chyba że Firma postanowiła według własnego uznania przekazać środki na inne konto. Firma może anulować żądanie zwrotu w ciągu 5 dni roboczych, jeśli Klient nie przekaże Spółce danych konta bankowego w celu dokonania zwrotu za pomocą przelewu bankowego. Musi to być oficjalny dokument ze stemplem i logo Banku Klienta. Oficjalny dokument musi zawierać następujące informacje: numer IBAN / numer konta, SWIFT / BIC; numer trasy (jeśli dotyczy), nazwa klienta, nazwa i adres banku;

2. Spółka może pobierać prowizję od depozytów na Rachunek Inwestycyjny i zwroty na rzecz Klienta, w tym opłaty za przelewy bankowe na rzecz Klienta. W zależności od rozwiązania płatności opłata wynosi 25 - 50 euro za każdy przelew. Wspomniana opłata zostanie potrącona z przelewu.

3. Wnioski o zwrot pieniędzy należy składać za pośrednictwem strony internetowej Spółki. Firma nie jest zobowiązana do przetwarzania wniosków o zwrot przekazanych w inny sposób.

4. W przypadku wniosku o zwrot złożonego przez Klienta, Spółka przekaże żądaną kwotę (pomniejszoną o ewentualne opłaty transferowe) w ciągu siedmiu (7) Dni Roboczych następujących po dniu, w którym Klient został zidentyfikowany przez Firmę podlegającą Marży wymagania określone przez Spółkę w całości.

5. Firma może anulować żądanie zwrotu pieniędzy Klienta, jeżeli według uznania Spółki:

a) pozostałe saldo (po refundacji) nie jest wystarczające do zagwarantowania otwartych transakcji na Rachunku Transakcyjnym;

b) klient nie jest weryfikowany przez Spółkę. Klient musi dostarczyć pełny pakiet dokumentów KYC (Karta identyfikacyjna, Dowód adresu, Dowód płatności: kopia karty przedniej - pokazujące tylko 4 ostatnie cyfry, data ważności i nazwisko posiadacza karty kredytowej; kopia karty tylnej - Wyświetlanie tylko 4 ostatnich cyfr karty kredytowej i twój podpis);

c) klient nie przekazał Spółce podpisanych deklaracji depozytowych odręcznych dla każdej transakcji depozytowej, planu bonusowego / umowy (w przypadku, gdy przyznano premię);

d) klient musi wysłać wymagane podpisane dokumenty w ciągu następnych 5 dni roboczych, w przeciwnym razie żądanie zwrotu pieniędzy przez Klienta może zostać anulowane przez Spółkę.

W wyjątkowych okolicznościach Spółka może dokonać zwrotu kosztów na rzecz karty, z której pochodzą fundusze:
- Klient nie został zweryfikowany w ciągu 14 dni roboczych po transakcji karty;
- Spółka stwierdziła, że transakcja została dokonana przez osobę trzecią.
- Firma stwierdziła, że Klient łamie przyjętą Umowę z klientem;
Firma nie odlicza żadnych prowizji od zwrotu karty.

Free margin - Credit