Indeksy są miarą części akcji na rynku akcji. Indeksy są tworzone przez połączenie wartości kilku akcji, aby utworzyć jedną zagregowaną wartość. Główne wskaźniki finansowe obejmują Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, CAC 40 i Dax 30. Dow Jones Index reprezentuje na przykład 30 dużych spółek notowanych na giełdzie w Nowym Jorku.

Historycznie inwestorzy potrzebowali sposobu na analizę ogólnej wydajności rynku. Przecież nigdy nie można wypowiedzieć się na temat amerykańskiej gospodarki, patrząc tylko na akcje Apple Inc. To musi zapoczątkować indeks giełdowy, na ogół zbiór najlepszych akcji pogrupowanych i uśrednionych, aby szybko spojrzeć na rynek jako całość.

Indeks jest dobrym sposobem spojrzenia na poszczególne rynki, ale dla inwestorów oferuje sposób na ocenę wyników ich poszczególnych portfeli, dzięki czemu nierentowne konkretne inwestycje można dostosować tak, aby były bardziej zgodne z ogólną tendencją na rynku.

Indeksy mogą mieć wiele zmiennych. Na początek liczba akcji w danym indeksie może się znacznie różnić, od kilkudziesięciu firm do tysięcy. Cena indeksu jest ustalana poprzez ważenie. Wskaźniki ważone ceną są uśredniane w oparciu o cenę każdej akcji składowej. Wskaźniki ważone kapitalizacją dostosowują obliczenia na podstawie wielkości uwzględnionych firm. Wiele innych czynników jest reprezentowanych w zależności od indeksu giełdowego.

Obecnie na całym świecie istnieją setki indeksów giełdowych, reprezentujących firmy na poziomie krajowym, regionalnym, globalnym, a nawet branżowym. Niektóre indeksy są podzielone według wielkości reprezentowanych przez nie firm, takich jak S&P SmallCap 600 i S&P Composite 1500. Pomaga to inwestorom w wielu możliwościach handlowych. Firmy w indeksie muszą spełniać określone kryteria. Na przykład firmy należące do S&P 500 muszą mieć określoną kapitalizację rynkową. Działania korporacyjne poszczególnych akcji notowanych w indeksie mogą mieć wpływ na ogólną wartość indeksu, na przykład fuzje i emisję dodatkowych akcji. Większość dużych indeksów jest obliczana raz na kwartał, a każda część składowa, która nie spełnia już minimalnych kryteriów wymaganych do tego, by znaleźć się w indeksie, zostaje odrzucona i zastąpiona innym udziałem.

NAJLEPSZE WSKAŹNIKI WYKONANIA Z ROKU 2018

NSDQ | DOW | SP500 | DAX | FTSE | NIKKEI
Free margin - Credit